מערכת שעות רמת גולדה לתאריכים
08/02-15/02/2020

https://app.boostapp.co.il/Rest.php?StudioUrl=5d402ec61d9ef

שעה/ יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
7:00   מתקדמים(לירן) מתחילים/מתקדמים(מרינה)  מתקדמים (אושרית)   מתחילים/מתקדמים(אושרית)  
8:00 מתחילים(מור)  מתחילים/מתקדמים(לירן) מתחילים/מתקדמים(מרינה) מתחילים/מתקדמים (אושרית) מתחילים (אושרית) מתקדמים+ (אושרית) 
9:00 מתקדמים (מור) מתקדמים (לירן) מתחילים/מתקדמים(מרינה) מתקדמים (אושרית) מתקדמים+ (אושרית)   מתקדמים+(אושרית) 
10:00 מתחילים/מתקדמים (מור) מתקדמים + (לירן)    פילאטיס חזק (אושרית)   פילאטיס חזק (אודי) 
11:00           מתקדמים+ (אודי) 
12:00            
13:00            
16:00            
17:00   מתחילים/מתקדמים (לירן)   מתקדמים (יהודית)     
18:00 מתחילים/מתקדמים (אודי) מתקדמים +(לירן)   מתקדמים+ (יהודית) מתקדמים+ (לירן)  
19:00 מתקדמים+ (אודי) מתקדמים (לירן)   מתקדמים+ (יהודית) מתקדמים (לירן)  
20:00 מתקדמים (אודי) מתקדמים + (לירן)   מתחילים/מתקדמים (יהודית) מתחילים/מתקדמים (לירן)  
21:00 מתחילים/מתקדמים (אודי)          

 

נוהל ביטולים:

יש להודיע על ביטול שיעור עד 24 שעות לפני השיעור.

ביטול שיעור בזמן יאפשר השלמת השיעור במועד מאוחר יותר. ביטול שלא יעשה בזמן לא יזכה להשלמה.

אין החזר כספי לאחר 14 ימי עסקים על פי תקנון ההגנה לצרכן

תוקף הכרטיסיה הוא לחצי שנה מהשיעור הראשון