מערכת שעות ורדיה לתאריכים
08/02-15/02/2020

שעה/ יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
7:00           מתחילים/מתקדמים (לידיה) 
8:00       מתחילים/מתקדמים (מור) מתחילים/מתקדמים (מור) מתקדמים+ (לידיה) 
9:00 מתקדמים (אושרית) מתחילים/מתקדמים (מור) מתחילים/מתקדמים (אושרית)  מתקדמים (מור) מתחילים/מתקדמים(מור) מתקדמים+ (לידיה)  
10:00 מתחילים/מתקדמים (אושרית ) מתקדמים (מור)  מתקדמים (אושרית)    מתחילים/מתקדמים(מור) מתחילים (מור) מתחילים/מתקדמים (לידיה)   
11:00           מתחילים/מתקדמים (לידיה)   
12:00            
13:00            
16:00           מוצש
17:00            
18:00 מתחילים/מתקדמים (לירן) מתחילים/מתקדמים (מור) מתחילים/מתקדמים(מרינה) מתקדמים (לירן)   מתקדמים (אודי)
19:00 מתקדמים + (לירן) מתקדמים + (מור) מתחילים/מתקדמים(מרינה) מתחילים/מתקדמים (לירן) מתחילים (לידיה) מתקדמים (אודי)
20:00 פילאטיס חזק (לירן) מתקדמים (מור)       מתקדמים + (לירן) פילאטיס חזק (לידיה)  
21:00   מתחילים/מתקדמים (מור)   פילאטיס חזק (לירן)    

נוהל ביטולים:

יש להודיע על ביטול שיעור עד 24 שעות לפני השיעור.

תוקף הכרטיסיה הוא לשנה אחת ממועד רכישתה.

חזור למערכת שעות רמת גולדה לתאריכים
08/02-15/02/2020