מערכת שעות ורדיה לתאריכים
15/09-22/09/2019

שעה/ יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
7:00           מתחילים/מתקדמים (לידיה) 
8:00         מתחילים/מתקדמים (מור) מתקדמים+ (לידיה) 
9:00 מתחילים/מתקדמים (אושרית) מתחילים/מתקדמים (אודי) מתחילים/מתקדמים (אושרית)  מתחילים/מתקדמים (מור) מתחילים/מתקדמים(מור) מתקדמים+ (לידיה)  
10:00 מתחילים/מתקדמים (אושרית ) מתחילים/מתקדמים (אודי)  מתחילים/מתקדמים (אושרית)    מתחילים/מתקדמים(מור) מתחילים (מור) מתחילים/מתקדמים (לידיה)   
11:00     מתחילים (אושרית)      מתחילים/מתקדמים (לידיה)   
12:00            
13:00            
16:00            
17:00            
18:00 מתחילים/מתקדמים (לירן) מתקדמים (מור) מתחילים/מתקדמים(מרינה) מתקדמים (לירן)    
19:00 מתקדמים + (לירן) מתקדמים + (מור) מתחילים/מתקדמים(מרינה) מתחילים/מתקדמים (לירן) מתחילים (לידיה)  
20:00 פילאטיס חזק (לירן) מתקדמים (מור)       מתקדמים + (לירן) מתחילים/מתקדמים (לידיה)  
21:00   מתקדמים (מור)   פילאטיס חזק (לירן)    

נוהל ביטולים:

יש להודיע על ביטול שיעור עד 24 שעות לפני השיעור.

תוקף הכרטיסיה הוא לשנה אחת ממועד רכישתה.

חזור למערכת שעות רמת גולדה לתאריכים
15/09-22/09/2019